Доклади

Доклад „ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИ ПОДСЕКТОРИ НА МЛЕЧНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО. ПРОЕКТНО МОДЕЛИРАНЕ НА БАЗОВИ ПОКАЗАТЕЛИ“

Докладът „ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИ ПОДСЕКТОРИ НА МЛЕЧНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО. ПРОЕКТНО МОДЕЛИРАНЕ НА БАЗОВИ ПОКАЗАТЕЛИ“ показва резултати от Модела на млечния сектор, който е актуализиран е с данни за 2013 г. Представя тенденциите в производството, предлагането и търсенето мляко, и млечни продукти, както и вероятните тенденции до 2018 г.

Разработването на модела и настоящия доклад са част от изпълнението на проект „Създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство”(САРА) на Института по аграрна икономика, финансиран от Фондация „Америка за България”, с подкрепата на Министерство на земеделието и храните и в сътрудничество с Изследователски институт за храни и аграрна политика към Университета Мисури (FAPRI).

 

Доклад „БАЗОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗБРАНИ КУЛТУРИ ОТ СЕКТОР ЗЪРНО И СЕКТОР МАСЛОДАЙНИ”

Представяме на вашето внимание доклад БАЗОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗБРАНИ КУЛТУРИ ОТ СЕКТОР ЗЪРНО И СЕКТОР МАСЛОДАЙНИ. Докладът представя актуализираните резултати от проектното моделиране и предвижданията за производството и търговията на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица в България до 2018 година, както и глобалните тенденции.

Разработването на модела и настоящия доклад са част от изпълнението на проект „Създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство”- САРА на Института по аграрна икономика, финансиран от Фондация „Америка за България”, с подкрепата на Министерство на земеделието и храните и в сътрудничество с Изследователски институт за храни и аграрна политика към Университета Мисури (FAPRI).