На 28 и 29 октомври в Хотел Експо – София се проведе научна конференция с международно участие “Аграрната икономика в подкрепа на земеделието”, посветена на предстоящата 80-та годишнина от създаването на Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия. По темата на първия ден “Основни проекции на българското земеделие в контекста на развитието на световното земеделие” бяха изнесени доклади от водещи чуждестранни и наши учени, работещи по проект за създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство (САРА). През втория ден беше акцентирано върху предизвикателствата пред българското и европейското земеделие до 2020 г., представени от български и полски аграрикономисти.
Конференцията завърши с кръгла маса, в която активно се включиха представители на браншовите организации в аграрната област. Младите учени аграрикономисти представиха своите научни резултати на постерна сесия, към която беше проявен голям интерес.
В рамките на конференцията Институтът по аграрна икономика показа своите възможности за подпомагане на аграрната политика на държавата в нейния нелек път на промени и предизвикателства.

IMG_7114 IMG_7122
IMG_6431 IMG_7141
IMG_7196 IMG_7240
IMG_7287 IMG_7334
IMG_7359 IMG_7368
IMG_7384 IMG_7433
IMG_7419 IMG_7454
IMG_7476 IMG_7547
IMG_7604 IMG_7644
IMG_7661 IMG_7784
IMG_7701 IMG_7729
IMG_7529 IMG_7577
IMG_7148 IMG_7659