6 фермери са взели над 80% от субсидиите, които са влезли в България през 2017 г.
За тази диспропорция напомни още веднъж анализът на Селскостопанска академия – ССА.

Числата бяха представени от проф. Божидар Иванов по време на земеделски форум.

Прочетете цялата новина тук.