Месец: февруари 2020

На 13 февруари 2020 г. се проведе Първа работна среща по проект “Оптимизиране параметрите на прецизното земеделие за подобряване ефективността на производството и проследяемостта на продуктите от селското стопанство”, който се изпълнява от Аграрен университет и Институт по аграрна икономика. …

Първа работна среща по проект “Оптимизиране параметрите на прецизното земеделие за подобряване ефективността на производството и проследяемостта на продуктите от селското стопанство” Read More »