Акценти за цени и пазари от Бюлетин 4 за 2022 г.

на Центъра за икономически анализи на селското стопанство /CAPA/-ИАИ

Зърнени и маслодайни:

• По отношение на средните изкупни цени за
пазарната 2022/23 се очаква те да бъдат с 20-25%
по-високи отколкото през пазарната 2021/22, като
ще се отличават с голяма неопределеност идваща
от външни за тези пазари фактори. Изкупните
цени на пшеница в началото на пазарна 2021/22
година тръгнаха от 330-350 лв/т, а през новия
сезон се очаква да не са по-ниски от 550 лв/т.
• При рапицата изкупните цени могат да тръгнат от
1300 – 1400 лв/т, докато през 2021 г. започнаха от
нива 950 лв/т. Пазарът през тази година до голяма
степен ще се определя от световния инфлационен
натиск и нагласите за засилено търсене срещу
увеличаващите се цени.

Очаквания за развитието на производството и
търговията със зърнени и маслодайни

• FOB цените от Украйна към края на м.април леко
се успокояват, след като преди около месец
достигнаха рекордни нива. Понижението е с около
13% на месечна база, като цените са: хлебна
пшеница – 375 US$/т, ечемик – 375 US$/т, фуражна
пшеница – 340 US$/т. При царевицата FOB цената е
365 US$/т. При слънчогледовото олио, FOB цените
остават почти без промяна от скока преди месец и
са 2030 US$/т.
• Въпреки санкциите от агресията, Русия продължава
да изнася значителни количества зърно и
растително масло за сметка на силно блокирания
износ от Украйна. По данни на ИКАР, Русия може
да прибере тази година 83,5 млн.т пшеница, докато
Украйна се опитва да преориентира своя износ по
сухопътни трасета.
• FOB цените на палмово масло от Малайзия към
м.април спадат от рекордните 1900 $US преди
месец до 1724 $US, като понижение има и при
рапицата на европейските пазари до 820 евро/т.

Развитие на производството на домати, пипер и
краставици в България

• По текущи оценки на САРА, производство на
домати през 2022 г. може да падне до 105 хил.т.
Това представлява свиване с около 6% в сравнение
с 2021 г., когато САРА очаква добитото количество
да възлезе на 112 хил.т. Същевременно вносът на
домати се очаква да се покачи до 105 хил.т, което е
около 8% над равнищата от последните години.
• Производството на пипер се очаква да остане в
рамките на 53 хил.т, като тези количества зависят
от природните условия през летните месеци.
Очакванията за увеличение на търсенето на пипер
за преработка може да увеличи вноса до 39 хил.т.
• Най-сериозно намаление се очаква при
краставиците, където прибраните количества през
2022 г. е вероятно да възлезе на 45 хил.т. Това се
обяснява с отчетливото свиване на отглежданата
оранжерийна реколта.
• Пиковите цени на едро на доматите в ЕС достигнаха връх
през м.март от 2,15 евро/кг, което на годишна база е скок
с почти 30%. Основната причина е в непрекъснато
растящите цени на енергията, както и с относително
изисквания към отделяните СО2.

Пазарна и маркентигова информация, прогнози:

В Европа цените на едро на доматите през м.април и м.май се
очаква да се снижат до равнища 1,40 – 1,50 евро/кг.
Цените на едро на доматите в Турция също остават
относително високи, като за червени кръгли домати, те са
0,70-0,80 US$/кг

• Цените на сладкия пипер в ЕС през м.април остават
сравнително високи – 1,45 евро/кг при зеления пипер, а
червеният пипер в Испания по данни на Agro Pizarra в
края на м.април се предлага на едро от 0,65 евро/кг. През
м.май цените ще продължат да поддържат тези равнища.
Цените на едро на зеления пипер в Турция през м.май ще
са в диапазона от 0,65-0,80 US$/кг, докато стигнаха 1,1
US$/кг в края на м.март.
• Цените на едро на краставици в Турция в края на м.април
продължиха понижението и са около 0,40 US$/кг, от 0,45
US$/кг преди месец. На европейския пазар, цените в
Испания вървят надолу, като през м.април паднаха до
0,45 евро/кг, докато в края на м.март стигнаха 0,6 евро/кг.

Вижте целия Бюлетин на САPA за месец април,22:CAPA_Newsletter 04.2022