Поздрав  от Директора на ИАИ за 24 МАЙ 

Историците и житиеписците описват живота на равноапостолните просветители Светите братя Кирил и Методий и подчертават многобройните им достойнства и качества, заради което са избрани да извършат великото си дело. Сред тях са: огромни познания, всестранна образованост, богословска начетеност и вяра, мъдрост, противопоставяне на гордата ученост, търпение, себеотдаване, аналитичен ум.

Да си пожелаем поне частица от тези качества, които да водят в научните начинания, както и верния ориентир – те да служат на истината, хората и доброто. Това би донесло повече успех и светли вдъхновения в  нелеката работа на учените.  А когато дейността ни, по някакъв начин, е свързана с надареността  на Земята Българска, това е особено задължаващо и да се надяваме – плодотворно и за поколенията. Да си го припомним и ние, които работим в Института по аграрна икономика,  и в  ССА, и да си го пожелаем на този Голям Празник.

 

                                                             От Директора на Института по аграрна икономика /ССА/,

                                                              доц.д-р Божидар Иванов

                                                              

Още фотогалерия за Празника: