Доц.д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика и на Центъра за икономически анализи в селското стопанство /CAPA/ даде актулно интервю и отговори на въпросите на  Bloomberg.tv Bulgaria

Цялото интервю /видео/ и текста му може да проследите ТУК

Акценти:

Три определящи фактора  за цените на храните  последните 2 години :монетарната политика на държавите, разходите за биогорива  и  трето – природните и политическите процеси

Повишените разходи за селското стопанство трябва да ни прявят бдителни. За продоволствена криза рискът не е отминал, но трява да се говори внимателно.

За цената на пшеницата годината може да се определи като нормална след  рекордно високите стойности миналата година и занижените нива по-предишните  десет години

Цените на млякото и месото още не са достигнали равновесно равнище, защото повишението на цените на фуражите неминуемо ще се отрази и върху цените на продукцията. „Не е ясно как оцеляват производителите, там се очаква в следващите месеци да има някакво догонване“.

ИАИ пред придобилата широк отзвук  Девета международна научна конференция „Пазари и снабдяване с храни: пазари и политики“

Зелената сделка – да, но срокове според реалността