На 16 май 2017 г. за трета поредна година в Институт по аграрна икономика се организира Ден на отворените врати „Аграрната наука в подкрепа на земеделието” с участието на научни институти от системата на Селскостопанска академия (ССА), базирани на територията на Софийска област.

Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Иван Пачев откри форума и открои значимостта на подобни събития за популяризиране на аграрната наука и за очертаване на перспективите за нейното развитие. Денят на отворените врати бе уважен и от проф. д-р Мая Игнатова, зам председател на ССА, проф. д-р Димитър Николов, директор на ИАИ, проф. д-р Габриела Маринова, директор на ИКХТ и др. ръководни лица от системата. Научната продукцията на участващите организации беше представена и онагледена по подходящ начин на обособени за целта щандове.

Фокусът през настоящата година беше „Младите в аграрната наука“. В тази връзка, в зала 1 на Института се организира и докторантски семинар, с модератор проф. д-р Пламена Йовчевска, зам. директор на ИАИ. Представени бяха следните презентации:

 

Проф. д-р Димитър Николов, директор на ИАИ, съобщи на участниците в семинара, че след рецензиране, представените изследвания ще бъдат публикувани на страниците на научната периодика към Института.

Семинарът бе закрит от проф. д-р Мая Игнатова, която даде висока оценка на презентациите на младите колеги и поощри идеята за провеждане на докторантски семинар с участие на млади учени от цялата система на ССА.

 

Организатори:

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА
ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ
ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА „Н. ПУШКАРОВ”
ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ
АГРОБИОИНСТИТУТ