Посоки на икономическо сътрудничество между двата института: България-Исландия

По покана на Института за икономически изследвания на Университета на Исландия в Рейкявик, професор Храбрин Башев от Института по аграрна икономика – София,  направи посещение и изнесе публична лекция на тема Environmental Governance in Bulgarian Agriculture. https://english.hi.is/events/environmental_governance_in_bulgarian_agriculture

В проведените срещи с ръководствоото на института бяха обсъдени възможностите за разширяване на академичното сътрудничество с ИАИ.

В лекцията си професор д-р Храбрин Башев Храбрин Башев разяснява развитието на частния, пазарния и обществения метод на екоуправление в българското земеделие. Той прави преглед на  ефектите на системата за екоуправление върху поведението на аграрните представители и въздействия на селското стопанство върху околната среда. В презентацията са изследвани  основните предизвикателства при прилагането на ОСП на ЕС и постигането на целите на Зелената сделка.