За по-дългосрочните ефекти от научните форуми и ползите от аграрната наука за практиката и земеделието

Сборникът, който Институтът по аграрна икономика публикува по-долу, представя целите, темите и  участията в Шестия международен научен форум „Аграрната икономика в помощ на земеделието“, 2019-та. Издание: Институт по аграрна икономика, София,2020 г.

Темата на Конференцията 2019-та : „Европейско земеделие и новият период на ОСП 2021-2027: Прогнози и резултати“/ 23 до 25 октомври 2019 г. – София/.

Тя осигури обмен на идеи,  научни знания и опит между аграрните икономики по различни теми, свързвани с новата селскостопанска политика,  селскостопански пазари, както и биоикономиката и устойчивото развитие. Форумът даде  възможност на  изявени чуждестранни и български изследователи с по-дълъг творчески опит, да се уверят, че трябва да се проправи пътя на  по-младото поколение и да се обсъждат  идеи и тенденции за справяне с индустриалните проблеми.

Форумът търси своя принос:   „България да се превърне в привлекателен център за авангардни научни изследвания,  да утвръди  позицията на страната ни в областта на аграрната наука и да повиши  общественото доверие в нея“.

Акцентира се на целта да се привлекат млади и водещи учени в България и да бъде осигурена  по-висока квалификация  на изследователите,  въз основа на високо ниво на научните  изследвания.

Публикацията в този сайт е  е в духа на целта на Сборника, изрично подчертана в него: „Представените на научния форум изследвания, доклади и становища, да бъдат публикувани и разпространени  до всички заинтересовани страни – изследователи, икономисти, политически отговорни лица,представители на земеделския бизнес, фермери, учителски кръгове, студенти и др.

      Основни акценти:

  • Уроци от CAP Evolution
  • Статистика от различни модели за подпомагане на селското стопанство и селските райони
  • Социално-икономически предизвикателства в селските райони
  • Селскостопански и стокови пазари
  • Верига на стойността на храните
  • Кръгова икономика и селско стопанство
  • Агросреда и устойчивост
  • Екип: Научна редакция: проф.д-р Божидар Иванов, проф.д-р Пламена Йовчевска, редактор: ас. Михаела Михайлова, преводач: Марина Муслах
  • По-долу можете да свалите  цялото съдържание на сборника, текстове и илюстративен  материал. Посочени са и авторските права. Напомняме, че Сайтът има автоматичен Google Translator /най-горе вдясно/ и публикуваното на английски съдържание може да бъде автоматично проследено и на български език

   Форма за сваляне

   Моля, попълнете формата, за да можете да свалите файла.

   Loading...