На всички, свързали своя принос с Института по аграрна икономика – ССА и с българската земя и селско стопанство, пожелавам Светли празници и тази светлина да ги съпътства през цялата година. Да са пълноценни и плодоносни дните Ви. Здраве и сговор сред семействата, приятелите и колегите.

от доц.д-р Божидар Иванов/директор на ИАИ/