Успешно завърши Първия етап от изпълнението на представения, на 04.07.2019 г. в конферентната зала на Институт по аграрна икономика, научно-приложен проект „Възможности за оползотворяване на утайки, получени при пречистване на отпадъчни води и ефект за устойчиво земеделие“.

Проекът е съвместна инициатива със „Софийска вода”- АД, в ролята си на възложител.

Целта на проекта  е да се изследват и анализират възможностите за оползотворяване на утайки получени при пречистване на отпадъчни води в земеделието.
Очаква се след като „Сфийска вода“- АД анализира резултатите от завършените дейности, резултатите  да бъдат представени   на съвместен форум. На него  ще бъдат поканени заинтересуваните организации и земеделски производители.
В периода на изпълнение на проекта, бе проявен широк публиичен интерес към фактите, че е много голямо количеството на утайките / около 150 000 тона/около пречиствателните станции. И че проекта ще помогне в изследването на ефекта от минералния състав на утайките, както и на ползите и икономическата изгода за фермерите.
партньорипартньори
Публикации за проекта в медиите:
новини