Министерство на земеделието и храните

Селскостопанска академия

Център за икономически анализи на  селското стопанство

Българо-китайски център за аграрно и селско развитие

Научни списания към ССА:

сп.“Икономика и управление на селското стопанство“

Bulgarian Journal of Agricultural Science

сп.“Животновъдни науки“

сп.“Почвознание,агрохимия и екология“

сп.“Растениевъдни науки“

Национална служба за съвети в земеделието

Държавен Фонд Земеделие

Национален статистически институт

Евростат