Предвиденият бюджет по подмярката е  е 378 милл лв.

„Няма и няма да има спрени пари по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.)“. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев на брифинг. „Искаме да опровергаем категорично изнесените неистини в публичното пространство за стопирането на средства по Програмата“, цитира думите му Уебстраницата на МЗХГ.

Георги Събев представи хронология на действията от страна на министерството по документалната подготовка на приема. По думите му, след приетото европейско законодателство за удължаване на всички програми за селските райони на страните с така наречения преходен регламент се е провело заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР у нас. В рамките на него е одобрено прехвърляне на средства по Програмата. Също така са приети изменения в текстовете на мерки, свързани с условията и изискванията за допустимост на кандидатите, с оглед предстоящото през 2021 г. обявяване на процедури за прием през настоящата година.

Заместник-министърът посочи, че за преходния период 2021-2022 г. е предложено прехвърляне на средства в размер на близо 200 млн. евро по подмярка 4.2.

На 4-ти октомври бяха публикувани актуализираните насоки за кандидатстване в ИСУН за писмени коментари. Тази процедура ще продължи до 11-октомври. Мярката ще се отвори идната седмица.