Министерство на земеделието публикува на своя Уебсайт информация, по повод реакция в публикации и преди протести, по отношение подпомагането в частта „Обвързано с производството подпомагане на сектор „Животновъдство“.

В съобщението се уточнява още, че ставките за животновъдния сектор са предложени през февруари 22. Правилата и условията за подпомагане на интервенциите, насочени към сектор „Животновъдство“, финансирани чрез инструмента за „Обвързаното с производството подпомагане“ са разгледани в 19-то заседание на ТРГ от 09.02.22 г. и тогава не са постъпили становища на заинтересованите страни в Сектор „Животновъдство“. И още, че след получените през май 2022 г., коментари на ЕК, по внесения от страната ни Проект на Стратегическия план, Министерството на земеделието (МЗм) е провело  диалог със службите на  Комисията, в резултат на който са били отстранени бележките по тях и СПРЗСР. Плана е бил официално предаден на ЕК на 9 ноември 2022 г. В частта за  обвързаното с производството подпомагане за сектор „Животновъдство“, коментарите на ЕК по  финансовите параметри, са били единствено относно процента на отклонение от средните ставки, приложими за всички интервенции по директните плащания. Промяната е наложена от изискването на ЕК, представено по време на преговорния процес, максималното отклонение от определените средни ставки за интервенциите по директни плащания да не надхвърля 20 %.

В информацията се посочва, че въз основа на правилата на ЕК за одобрение на Стратегическите планове (чл. 118 от Регламент 2021/2115) служебното ръководство на МЗм не може да извършва промени към настоящия момент относно определените ставки. Предприети са действия за подготовка на Първо изменение на СПРЗСР, през 2023 г. Идеята е то да се базира на изготвени от МЗм технологични карти, които ще имат нова методика за определяне на ставките за различните видове животни, и ще бъдат обсъдени с членовете на Консултативния съвет по „Животновъдство“, преди да бъдат официално утвърдени и внесени за Първо изменение на СПРЗСР

Вижте цялата публикация на МЗм ТУК