По инициатива на Института по аграрна икономика на 19 май в сградата на бул. Цариградско шосе № 125 в София се проведе Ден на отворените врати “Аграрната наука в подкрепа на земеделието”. В събитието освен Института по аграрна икономика, участваха още пет института от системата на Селскостопанска академия – АгроБиоИнститут, Институт по животновъдни науки, Институт по криобиология и хранителни технологии, Институт по декоративни растения, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Н. Пушкаров”, които представиха научните си продукти на специално подредени щандове.

Институтът по аграрна икономика отбеляза своята 80-годишнина с кръгла маса, на която бе представена историята на института, а докторанти и млади учени запознаха присъстващите с научните си резултати.

В събитието взеха участие председателят на Селскостопанска академия проф. Тотка Трифонова и главният научен секретар доц. Виолета Божанова. Директорът на Института по аграрна икономика проф. Димитър Николов връчи сертификати на студенти от Казахстан, преминали стаж в института.

На дискусионните кръгли маси бяха разгледани достиженията на институтите, както и възможностите за участие на аграрната наука в Програмата за развитие на селските райони.

 

IMG_9139 IMG_9147
 IMG_9150  IMG_9154
 IMG_9157  IMG_9161
 IMG_9178  IMG_9180
 IMG_9191  IMG_9194
 IMG_9199  IMG_9217
 IMG_9219  IMG_9224
 IMG_9228  IMG_9251
 IMG_9230  IMG_9233
 IMG_9240  IMG_9243
 IMG_9247  iae-bg.com-agrarnata-nauka-v-podkrepa-na-zemedelieto
 iae-bg.com-agrarnata-nauka-v-podkrepa-na-zemedelieto  IMG_9165