Доц.д-р Божидар Иванов за в.”Български фермер” 

“1/Зелената сделка 2/предизвикателстата пред по-малките стопанства, които трудно ще удържат на  натиска върху фермерството по отношение на неговата конкурентоспособност/големите компании в агробизнеса ще заемат все по-голям дял за сметка на малките фамилни и средни стопанства и 3/биотехнологиите, които ще се намесят на пазара и ще заемат от дела на естествените храни.  Така могат да се обобщат най-общо  трите големи предизвикателства, които стоят пред земеделието в близките 20 години , твърди доц.д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика. Как това вдига  ценза на качествената храна, ще провокира ли запазване на общностите в малките райони, ще постави ли нови задачи пред българското земеделско производство за адекватно вписване на пазара. Отговорите в интервюто с директора на ИАИ Божидар Иванов за в.”Български фермер” от 08.02.2021 г.

За влиянието на предходната година в земеделския сектор, за предизвикателството, което водят биотехнологиите и затова, че природните условия все по-малко ще определят земеделието в следващите 20 години – вижте в интервюто на Bloombarg TV /кликни върху подчертаното/

От интервюто: “Земеделието в следващите около 20 години няма да зависи толкова от природните фактори. В момента най-големият конкурент на земеделието са биотехнологиите. Това заяви доц. Божидар Иванов, ръководител на Център за икономически анализи на селското стопанство (CAPA), в предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова.

„Биотехнологиите ще се намесят и на пазара на месо в следващите години, в момента много се работи по това да се създава т.нар. изкуствено месо по лабораторен път. Всички тези иновации се превръщат в една от най-големите опасности за земеделието“, каза доц. Иванов.

По думите му влиянието на предходната година върху земеделския сектор в международен аспект не се различава от това, което се случи в цялата икономика.

„Здравната криза през 2020 г. засегна потреблението на храни и може да се раздели на два етапа – първите месеци, когато основно бяха засегнати доставките на храни, защото бяха затворени ресторантите и хотелите. Вторият етап на кризата дойде след средата на годината, когато се наблюдаваше, че постепенно цените на растителната продукция тръгнаха на горе“, коментира гостът.

Той поясни, че в края на 2020 г. сме свидетели на едни най-високите цени от 2012 г., която бе белязана от много слаба реколта и ниски добиви.

„Годината ще се запомни с едни от най-високите цени за последните около 7 години. Цените на зърнените и маслодайните култури в световен мащаб от средатата на годината се повишават изключително динамично“.

Доц. Иванов коментира, че при млякото и месото цените успяват засега да се задържат на равнищата от последните години, но не е убеден докога ще продължи това.