Агро.тв отрази някои от проучванията, предизвикали интерес  и дискусии в залата  на двудневния международен форум, 2020., организиран от Института по аграрна икономика към ССА

Научно обоснована прогноза за бъдещето на малките селски стопанства.”Защото и най-добрата политика не може без човека”- проф. Пламена Йовчевска след презентирането на темата: “Поземлените отношения в България през призмата на системата за счетоводна земеделска информация / FADN/ и изследване структурата на земеделските стопанства/ESS/, на 27.10.20-та

Доц.д-р Божидар Иванов: Рискът като вероятност, превенция и изчисляване на загубите, за да го избегнем или намалим.Науката с акцент върху публичния ефект, околната среда, биоразнообразието и икономиката Интервю след презентацията на първия доклад от първата пленарна дискусионна сесия на конференцията:”Подход за оценка на риска в земеделието:Пример с африканската чума по свинете в България”. Науката с акцент върху публичния ефект,върху околната среда, биоразнообразието, икономиката.

Кликни ТУК и ВИЖ по Агро.тв: