Интервю с гл. ас. д-р Десислава Тотева за Агро ТВ по повод участие на Института по аграрна икономика  в международния  форум в Албена

Почвено-климатичните условия в България за развитие на лозарство са изключително благоприятни. Това става ясно от доклад, посветен на биологичното винопроизводство, направен от учените от Института по аграрна икономика,посочват в рубриката “Агротема” на Агро ТВ. Цитира нсе, че в страната се наблюдава сравнително ниска степен на замърсяване на околната среда с пестициди и химически торове, има подходящо териториално разположение на лозарските стопанства. Сортовата структура е с необходимите качества, а в сектора са заети специалисти и работници с подходящи знания и умения.

Да припомним  точната тема на доклада:  „Перспективи и възможности за развитие на биологичното лозарство и винопроизводство в България“ / от  23 до 31 август 2020-та година/. В интервюто за рубриката “Агротема” по Агро ТВ гл.ас. д-р Десислава Тотева, автор на доклада,  изброява  най-подходящите райони за лозарството и биопроизводството на вино у нас, защитава го  с традицията, спира се на задължителни изисквания на ЕС за ограничения на химичните средства и др., изброява трудностите при ратифицирането и етикирането на биопродуктите, както и свързаните с недостатъчното финансиране и информираност за производителите.

Вижте целия материал в рубриката “Агротема” на специализираната медия АгроТВ: 

Вижте и материала в специализирания земеделски сайт Агро.бг: