Проучване за 25 основни етерично-маслени и лекарствени култури

Ръководител: доц. д-р. М.Рисина

 Проучване за 19 основни земеделски култури

Ръководител: дсц. д-р. М.Рисина

Регионален анализ на социално-икономическите проблеми на заетите в тютюнопроизводството и разработване на модели за алтернативна заетост по региони на страната след 2007 г.

Ръководител: доц. д-р. Янка Славова

Анализ и обобщение на теориите за кооперациите

Ръководител: доц.д-р. Ив.Боевски