Стратегията „От фермата до трапезата“ е нов цялостен подход за това как европейците ценят устойчивостта на храните.

Преминаването към устойчива хранителна система
може да донесе екологични, здравни и социални ползи, да предложи
икономически ползи и да гарантира, че възстановяването от кризата ни
насочи към устойчив път . Осигуряването на устойчив поминък на основните
производители, които все още изостават по отношение на доходите си , е от
съществено значение за успеха на възстановяването и прехода.

Ясно е, че трябва да направим много повече,
за да поддържаме себе си и планетата здрави.

Настоящата пандемия е само един пример. Нарастващото повторение на
сушите, наводненията, горските пожари и новите вредители са постоянно напомняне, че нашата хранителна система е застрашена и трябва да стане по-устойчива и устойчива.

Хората обръщат все повече внимание на околната среда, здравеопазването, социалните и етичните въпроси и търсят стойност в храната повече от всякога. Дори обществата да станат по-урбанизирани, хората искат да се чувстват по-близо до хранатаси. Те търсят храна, която да е прясна, по-малко преработена и да е устойчива. И призивите за по-къси вериги за доставки се засилиха по време на настоящата епидемия. Потребителите трябва да бъдат овластени да избират устойчива храна и всички участници в хранителната верига трябва да виждат това като своя отговорност и възможност.

Виж целия формат на публикуваната от ЕС през май,2020 -та  Стратегия “От фермата до трапезата” – на сайта на Министерството на земеделието,храните и горите: 

ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА