Прогнози и равносметки на аграрната наука у нас и в света /“Български фермер“/.

Авторитетно международно и наше  научно участие и очакване за широка  дискусия, Агро.бг.

Това извежда като подзаглавие за предстоящата  VIII Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“,27-28 октомври 2021 г, организирана от Института по аграрна икономика – ССА, Информационният сайт AGRO.BG: Вижте тук публикацията: 

Пазарът на храни, акцент в Международната научна конференция организирана от Института по аграрна икономика, отбелязва  AGROZONA.BG в заглавие. Виж публикацията.

SINOR.BG: Земеделски новини за българския фермер

Акцентира на факта, че партньор на форума тази година е Европейската мрежа за развитие на селските райони” – ERDN, която се очаква да има своя пленарна сесия през втория работен ден, на 28 октомври и че презентациите ще са дистанционни. Вижте линк към публикацията:

„Задава се VIII-та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, която Институтът по аграрна икономика – ССА, провежда ежегодно“, отбелязва в заглавието си ВИЖ:AGROPLOVDIV.BG

В статията си от 19.10.21 г. “ Прогнози и равносметки на аграрната наука у нас и в света представя осмият форум на ИАИ“ , „Български фермер“поставя акцент върху чуждестранното участие : „със съдържателна програма и с представители от водещи световни институти в областта на земеделието като FAPRI, САЩ и Вагнинген, Нидерландия, Институтът по аграрна икономика – ССА организира осмата Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“. Подчертано е, че събитието ще бъде проследено от екип на медията. Вижте в „Български фермер“

ОЩЕ от информационната мрежа и страницата на Института по аграрна икономика за акценти в Осмата международна научна конференция „Пазари и снабдяване с храни: пазари и политики“:

„Осмата международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, която Институтът по аграрна икономика – ССА, организира ежегодно, впечатлява с авторитетно българско и чуждестранно участие, а също – с подчертана актуална приложност на темите, включени в пленарните сесии и последващите ги дискусии. Адресирана е към науката, административните решения, бизнеса и публичния сектор. Отправя покана и към браншовите представители с  идеята тази година форумът да разшири кръга на дискусиите. Важни теми на обсъжданията и докладите дообяд на първия ден, 28.10.21, ще са новите предизвикателства и  пред глобалните пазари, и пред  ОСП. “ Новости, приоритети и възможности“ е темата на участието на  Снежана Благоева – Представителството на Република България в ЕС.„Факторната производителност и перспективите й в Новата ОСП“ – представя доц.д-р Божидар Иванов. Като цяло Конференцията ще разисква теми, които животът и динамичните обстоятелства, напоследък, наложително изтласкват в обектива и подсказват  нуждата от по-активна връзка наука – практика. Още от акцентите и заглавията на участията, според  публикуваната предварителна програма: предвиждания за глобалните стокови пазари, ОСП и отражението върху аграрната политика, очаквани изменения и отражения на Зелената сделка върху земеделието, определяне на оптималния бизнес модел за дигитализация на земеделското стопанство, социално-икономически анализ на поземлените отношения в България, промени в земеделието и въздействието им на селските райони, насоки за трансформиране на хранителните системи към устойчивост, „интилигентната“ биоикономика, мястото на селските райони в представите на младите европейци за бъдещето и др. В Уебсайта на Института по аграрна икономика може да видите цялата програма, основните тематични насоки, ключовите международни лектори и още информация за работата на института“.

Месечното издание „Практично земеделие“:

Това обобщение  ще бъде своенвременно допълвано, като запазим датата на публикцията.

Може да бъде изображение с дърво и небе
Вижте фотоси от две фотогалерии: „В очакване: Осма Международна научна конференция – Институт по аграрна икономика, ССА и „Из  Архива: Седма международна научна конференция – октомври, 2020“