На 01.03.2023 г. в рамките на зимната сесия на дискусионни семинари в ИАИ, в зала 1 на ИАИ, доц.д-р Божидар Иванов, директор на ИАИ, представи пред по-младите си колеги примери как работят два от моделите в изследванията: икометричното моделиране и анкетното проучване. Лекцията му бе продължение на негова презентация в предишен сезон на семинарите. Те са традиционни и представят определен етап от изследванията на по-младите учени, като включват и мастер клас с водещи учени.
Общ акцент при демонстрацията на методите и в предизвиканата активна  дискусия, бе надежността на резултатите. Например  при икометричното моделиране се обсъди  чувствителността на модела, в който всеки от заложените фактори – основни променливи, от своя страна предполага набор от уравнения, а при анкетните проучвания – как заложеният процент на грешка до голяма степен гарантира представителността на изследването.
Моделът на икометричното моделиране бе експериментиран от лектора, доц.д-р Божидар Иванов, и илюстриран на мултимедия чрез примерно  прогнозно изследване на развитие на площите с определени култури. За целта бяха заложени три основни променливи като фактори: 1/самата площ, засята с въпросната земеделска култура, като линейна функция със своя логика на развитие, 2/възвръщаемостта, изчислена в лв./ха и 3/въздействието на политиките, екологичните и др. изисквания.
Научен интерес и аргументирани отговори предизвика въпросът за еластичността на факторите при метода на икометричното изследване, което го прави много чувствителен към мултиплициране на заложена грешка в данните. Но пък дава добра възможност за проекции в бъдещето.
Вижте фотогалария от предизвиканата дискусия: