Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA), Институт по аграрна икономика – ССА
БЮЛЕТИН №2, февруари 2021

И още акценти:

Високите цени на всички зърнени и маслодайни
стоки от началото на пазарната година се дължат
повече на глобалното предлагане на пари,
отколкото на фундаментални предпоставки на
неравновесие между предлагане и търсене.

В следващите 1-2 години световните цени на
зърнени и маслодайни култури ще останат високи,
като финансовите стимули за справяне с КОВИД19 кризата

подсилват ликвидността

• Цените на палмовото масло, FOB Индонезия
достигат в края на м.февруари 1060 US$/т, което е
най-високото равнище от 2010-2011 година

Стабилизиране и увеличение на производството на основни зеленчуци

-Известна стабилизация на пазара на говеждо и телешко
месо, обусловена от растежа на продажбите на
дребно.

-Според експерти консумацията на млечни продукти в
домакинствата по време на пандемията във Великобритания
се е увеличила и е налице предпазлив оптимизъм за
бъдещето на пазара.

-За периода 2021-2026 г. световният пазар на сирена се
очаква да има ръст около 7% годишно достигайки 105 млрд.
US$.

– Основните произвеждани в България продукти са кашкавал
и бяло саламурено сирене и дали българските износители ще
могат да се възползват от ръста на световния пазар, зависи
от осигуряване на маркетингови количества, от способността
да се подобри ценовата конкурентост, да се поддържа
качеството и да се работи върху асортимента и вида на
продуктите с оглед на потребителските тенденции. 

-Очаква се през първото тримесечие на 2021 г.

цените на свинското месо

да останат под натиск,
поради все още повишеното предлагане от
Германия, но перспективите за ръст са големи. 

-Предвиждат се силни колебания в световната търговия
със свинско месо, като негативното въздействие на АЧС и
COVID-19, но Китай дава индикации, че ще увеличи
вноса, търсейки по-евтино месо, срещу увеличението на
фуражните цени

Вижте целия бюлетин на CAPA за  02.2021:CAPA_Newsletter 02.2021