Започна последната пленарна сесия на Осмата международна научна конференция “ – Агроекологични перспективи и възможности пред биоикономиката, с модератор Божин Божинов от Аграрен Университет.

„Възможна ли е отговорна иновация?“ – Случаят със Северна Македония, представя доц. д-р Ана Симовска

Учените от съседната страна изследват спиралата на иновациите като теоретична основа и анализират практиката на иновациите в различните им фази: първа идея, вдъхновение, планиране и реализация. Обект на изследавнето е макрокомпания, която се занимава с иновативно земеделие.

 

Основни функции на земеделското стопанство Сеевроизточна България: възприятия и оценка от заинтересованите страни“ представя доц. доц.д-р Мария Пенева, УНСС

В програмата на втория ден на Конференцията „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и аграрни политики“ е включена презентацията „Класификация на областите в България:  фокус върху категориите  Използвана земеделска площ“ на доц.д-р Марина Николова, гл.ас.д-р Радка Ненова-СА“ СА Д.А.Ценов“- Свищов.  Чрез класификация на областите въз основа на социално-икономически критерии и показатели за заетостта се търсят възможностите  за развитие. Вижте цялата  презентация:presentation-IAE-Nikolova_Nenova (2) .

Защо бъдещето чертае София като отделен клъстер, въпрос към презентиращите от модератора на сесията. Вижте отговорите в презентацията.