Учени от Института по аграрна икономика – ССА бяха  сред българските участници в церемония по откриването на китайско-българската лаборатория за адаптивно към климатичните промени  управление за селските екосистеми, в рамките на китайско-български  симпозиум с авторитетно научно  представителство. С поздравление към участниците, което подчерта значимостта на темите, се включи проф. дн инж. Мартин Банов, председател на ССА. Проф.д-р Храбрин Башев ИАИ, ръководител на проекта , бе модератор на работния панел и е основен участник в проекта. Той уточни, че в рамките на три години ще се синхронизират много детайли за успешно сътрудничество и благодари за насоките, ясно очертани в участията на китайските и българските учени. 

Както отбеляза Уебсайтът на Института по аграрна икономика, Проекът  е финансиран от Правителството на Шанхай /Комисията за наука и технологии/. Партньори в проекта са Шанхайския Жиао Тонг Университет, Софийски университет, УНСС и АУ Пловдив. Ръководители на проекта са проф.Шенгуан Че и проф.Храбрин Башев. Водещи български и китайски учени ще се включат в изпълнение на отделните работни пакети на проекта. От българска страна в проекта участват проф.Стелиян Димитров и проф.Антон Попов (СУ), проф.Светла Янчева и доц.Татяня Билева, (АУ), доц.Димитър Терзиев и доц.Янка Казакова (УНСС),  доц.Божидар Иванов, гл.ас.Десислава Тотева и гл.ас.Михаела Михайлова (ИАИ). Освен създаване на лаборатория и започване на съвместни изследвания по тематиката, се планира и обучение на студенти, докторанти и специалисти в България и Китай.

Институтът по аграрна икономика-ССА  е съучредител на съвместната лабораторията, заедно със СУ, УНСС и АУ. Да уточним, че Китайският партньор, Шанхайският Жиа Тонг Университет – SJTU е  един от топ университетите на Китай.

На официалното откриване присъстваха Генералният консул на България в Шанхай – Владислав Спасов, Председателят на ССА, проф. дн инж. Мартин Банов, заместник ректорите на SJTU, СУ и АУ, зам.директора на  комисията за наука и технологии на Шанхайското правителство, която финансира проекта, първият секретар (наука и технологии) на Китайското посолство в София – Хонгбо Гаи, и други представителни на академичната общност. 
Акценти в българските презентации:
Доц.д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика – ССА   представи поглед към преките и косвени  ефекти от Зелената сделка. Той припомни параметрите на изискваните намаления  с 20 % на минералните торове и 55 % – на парниковите емисии, до 2030 г. и др. Разгледа очакваното им по-леко отражение в България в сравнение с другите Европейски страни. Презентацията му впечетли с очертаните възможности неизбежните  предизвикателства и трудности пред селскостопанските  производители да бъдат превърнати в ефект в дългосрочен план. Сред участниците бяха и включените  в проекта по-млади учени от ИАИ /гл.ас.Десислава Тотева и гл.ас.Михаела Михайлова.

Проф. д-р Светла Янчева, зам.- ректор  на Аграрен университет Пловдив направи презентация за въздействието на климатичните промени като  предизвикателства и перспективи за  селското стопанство и хранително-вкусовата система. Тя акцентира на конкретните климатични дадености и възможности на  Пловдвския земеделски район в това отношение.

Видео, заснето от участниците: