Валентина Спасова, водеща на предаването „Брюксел в превод“ /13.11.22 г./, по Агро.ТВ, разговаря с доц. д-р Божидар Иванов. Не само за субсидии, но и за агроикономика.

Как да се подготви българският фермер да премине на пазарни отношения, ако отпаднат субсидиите. Как те да не са самоцел и българският фермер да не развива онова, за което се дават пари, а което е реален принос в земеделието ни. Разлики с организацията на американските фермери около пазара и дела на субсидиите, които в САЩ  определят 5% от доходността. Ролята на учените за успешни политики. Тези и други актуални въпроси бяха обсъдени в студиото.

По проблемите на продоволствената сигурност  доц.д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика, заяви, че по-високия ръст на храните у нас се обяснява с това, че сме в условията на общ пазар и блага. И тъй като  допреди няколко  години в България цените на храните бяха с около 70 %  от стойностите в ЕС, в сегашната глобална ситуация, е обяснимо, цените у нас да растат повече.  С ефекта на своеобразен арбитраж на отклонението. Ефективността на субсидиите и Стратегическия план, според доц.д-р Божидар Иванов, трябва да се търси най-вече в повишаването на добавената стойност, на екологичните показатели и на социалния ефект  на обществените блага. Нужно е субсидиите да стимулират инвестирането от страна на производителите, не просто доходността, както е сега. В  селските райони, а  и като цяло – в страната ни.