В БАН се състоя тържествено връчване на отличия на Конкурса на СУБ,22 за значими научни постижения в защитени дисертации от учени до 35 г. възраст. Грамотата за научно-практически принос бе присъдена  на гл.ас. Михаела Михайлова от Института по аграрна икономика – ССА.

В словото си  по повод 100 годишния юбилей на първото официално честване на 1-и ноември, Ден на народните будители, Николай Поппетров от СУБ подчерта ролята му: да се признае значението на  книжовността за формирането на нацията ни, да се обърне културната памет в историческия контекст на онези времена и да се отдаде дължимото на хората от интелектуалния фронт. Той обобщи приноса на СУБ за обединение и съдействие на младите учени, върна се към историята на създаването му  и подчерта уникалния  характер на организацията в духа на съзиданието.

Тържеството започна с музикален поздрав от Виктор Теодосиев. Завърши с връчване на награди на млади изследователи на името на известни учени за 2021 г. и 2022 г.