В палата 6 на Международното земеделско изложение АГРА,2023, Институтът по аграрна икономика представи своите продукти. Те не  са земеделска продукция, а  издания на книги, монографии, изследвания, по актуални проблеми в областта на аграрната икономика, управлението на хранителните вериги и развитието на селските райони. Анализите са с национално и европейско измерение. Те са средство за точни решения и успешно развитие на агробизнеса и фермерството. Без съмнение, такова средство става все по-ценно в условията на новите предизвикателства пред земеделието, продоволствената сигурност, формирането на стратегии, цени и политики в агросектора. Обстоятелствата налагат все по-точен часовник за сверяване на практиката и реалността с научните обосновки. Това видео показва моменти от Деветото издания на авторитетната международна научна конференция, организирана от ИАИ всяка есен /Боровец 2023/-„Земеделие и храни. Пазари и политики“, участия в международни научни лаборатории,  партньорства и сътрудничества. Трите основни вида проекти и програми, по които работят учените от Института по аграрна икономика: планови, към ССА, с външни партньори – към ФНИ и международни.

На АГРА,2023 /щанда на ИАИ, Палата 6/ бе представен и филма“Да се преродиш в зелено“/автор Ваня Манолова, монтаж: Благо Гуневски/ по Проект към ФНИ за социално-икономически ефекти от оползотворяването на утайките от ПСОВ в земеделието, АГРОРИНГ /с партньор НЦОЗА/. Филмът акцентира на опита  по света и Европа по темата, както и на възможностите и проблемите у нас.

Повече информация за изданията и научната дейност на института, връзката на изследванията със същностни, динамични  и актуални проблеми в земеделието и агросектора, в помощ на българските ферми и стопани, ще намерите на страниците на Уебсайта на ИАИ:

https://www.iae-bg.com/

Институтът по аграрна икономика се представи на АГРА 2023