На 15 и 16 март 2022 година в Юстина Вилас, с.Устина, се състоя първа работна среща на екипа на проекта на ИАИ „Механизми и форми на аграрното управление в  България“, финансиран от Фонд научни изследвания. Присъстваха проф. Хрбарни Башев, ръководител на проекта и лидерите на работните пакети доц. Божидар Иванов, доц. Димитър Терзиев (УНСС), проф. Иван Боевски (НБУ) и доц. Минко Георгиев (АУ). С видео участие се включиха проф. Майкъл Сякута (Университет на Мисури) от САЩ и Снежана Благоева (докторант в ИАИ) от Брюксел.

Участниците обсъдиха:

1. Общи и организационни въпроси

2. Методология на изследването

3. План за изпълнение на Първи етап на проекта

Всички изказвания подчертаха амбициозността и нуждата от подобен проект, както чисто академична, така и научно-приложна.  Проф.Храбрин Башев акцентира  на значимостта на намерението  да се  адаптира Новата институционална икономика в разработката,  с цел да се разкрият  реалните механизми и форми, които управляват нашето земеделие в  съвременния етап на развитие. В много активна и на моменти разгорещена дискусия, бяха обсъдени  основни икономически категории като аграрно управление (agrarian governance), институции, транзакции, механизми и форми на управление, както и подходите за тяхното адекватно анализиране и оценяване. Приведени  бяха примери и цитати на класици в световната икономическа наука и нобелови лауреати, включително и с видео илюстрации. Доц. Димитър Терзиев  разгледа обстойно приоритетната роля на неопределеността и транзакциионите разходи за пълното разбиране на аграрното управление и за успешно постигане на планираните цели.  Доц.д-р Божидар Иванов  акцентира на необходимостта да се търси конкретна приложимост на изследванията и представи система за оценка на съответсвието на управлението на българското селско стопанство на принципите за добро управление (good governance). Проф.Иван Боевки представи последното развитие на немската школа на институционален анализ и подход за оценка на разнообразните организации в аграрната сфера. Доц.Минко Георгиев презентира свой подход за анализ на институционалната среда и ефектите върху транзакционите разходи в селското стопанство.

Участниците в работната среща разработиха  детайлен план за дейноста през първия етап, за подготовка на публикации във водещи академични издания, за прездентации в научни форуми, а също и  за широко популяризиране на проекта и неговите резултати.

Подробна информация за работната среща може да се намери на интернет страницата на проекта – https://agro-governance.alle.bg/

Допълнено с отражение в специализираните медии и сайтове:

ССА: https://www.agriacad.bg/bg/presscenter/news/article/ucheni-ot-iai-na-pyrva-rabotna-sreshta-po-proekt-mehanizmi-i-formi-na-agrarnoto-upravlenie-v-bylgariq

Фермер.бг: https://www.bgfermer.bg/Article/11161238?fbclid=IwAR1Vb9H1N2sEY2GvspoQmfe5wememNdZ004f0nFx7tlRuVFpkHUh6Vpul6Y

Agro.bg: https://agro.bg/novini/nauka-i-obrazovanie/mehanizmi-i-formi-na-agrarnoto-upravlenie-v–balgariya/?fbclid=IwAR2b4Q7pOnYDf44oksDCvye4TylIUmXS0j_K5wCmpq-TQsu7jDc8dI3xueE

Фотогалерия от работната среща: