До 2023 година продължава работата по Международния проект  SHERPA, с участието на Института по аграрна икономика към ССА

Изследователски Международен проект, финансиран от ЕС чрез програма Horizon 2020

Проект „Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors (SHERPA)“, EC – Research Executive Agency, Number 862448, Economy Brussels NV (ECR), VAT number BE0808974951, Ian Maarten de Vet, 2019-2023, в който ИАИ участва като подизпълнител на Института по земеделие и хранителна промишленост във Варшава

Екип по проекта: 

доц.д-р Божидар Иванов – ръководител мониторинг мултиактьорска платформа

проф.д-р Румен Попов – координатор

прф.д-р Димитър Николов – зам. координатор

ас. Петко Симеонов – модератор

ас. докторант Божура  Фиданска – зам. модератор

гл.експерт  Атанаска Джоджова – помощник

ст.експерт Кремена  Горчева – помощник

Срок: 2019-2023

Проектът се осъществява от консорциум от 17 партньорски организации, координиран от международната изследователска и консултантска компания Ecorys в Белгия, и се договаря от Европейската комисия съгласно Споразумение за безвъзмездна помощ 862448.

Инициативата The Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors (SHERPA) ангажира членове от науката, обществото и политиката във формулирането на препоръки за бъдещи политики, свързани  със селските райони в Европейския съюз.

Тройната цел на SHERPA:

• да предостави основа за разработването на бъдещи изследователски политики с акцент върху
подготовката на работни програми по „Хоризонт Европа“;
• да подкрепи прилагането на политики, свързани с селските райони, през програмния период
2021-2027 г.;
• да подкрепи определянето  на посоката на политиката за развитие на селските райони през
следващия програмен период (след 2027 г.).

Срок: Взаимодействието между науката, обществото и политиката ще се осъществи в общо 40 многоакторни платформи (MAP) в 20 европейски държави и в една МАР на ниво ЕС между 2020 и 2023 г.

В рамките на SHERPA – в  мултиакторна платформа  МАР – се организират  форуми, в които участници от науката, политиката и обществото се срещат, споделят и създават знания по темите за развитието на селските райони.
Проектът SHERPA изготвя   различни доклади (Position papers) въз основа на конкретни теми, като  документите за позициите ще бъдат включени в текущите политически процеси, свързани с европейските политики за развитие и изследователската програма за селските райони. MAP са от решаващо значение за създаването на позиции, основани на местни знания и отразяващи местните проблеми и потребности, представени от членовете в платформата.

В заключението на анализа, изготвен от ИАИ по Проекта, се казва, че наблюдаваните тенденции в демографията на селските райони е краен изразител на цялостното социално-икономическо развитие. Той показва, че неблагоприятните тенденции, по всички включени показатели, се задълбочават и растат. Това е свидетелство, че проблемите,които ги причиняват, доминират над технологичния и дигиталния прогрес. Неизбежно, за 30-40-50 години животът при високата концентрация в големите мегаполиси ще губи своите предимства и това ще даде възможност много млади хора да потърсят път назад към по-малките и спокойни райони, с повече екология. Предизвикателството е да се съхрани приемствеността, така че този преход да бъде плавен и естествен и да се случи по-рано.

ВИЖ целия ДОКЛАД-АНАЛИЗ ТУК:BG_MAP Discussion Paper_07

Фотогалерия по проекта и доклада: