„Не е достатъчно да си само агроном, трябва да умееш и да управляваш”.

 Доника Балева (студент в магистърска програма „Управление на агро-бизнеса и развитие на селските райони“, НБУ)

  На 12.05.2015 г. в зала 20 на НБУ се проведе научен форум „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието: трансфер на знания между наука и практика”. Събитието се организира от НБУ – Департамент „Бизнес администрация“ и Института по аграрна икономика (ИАИ) за представяне на съвместната магистърска програма „Управление на агро-бизнеса и развитие на селските райони“.

В събитието участваха: проф. Антони Славински, Председател на Настоятелството на НБУ, проф. д-р Димитър Николов, Директор на ИАИ, доц. д-р Кристиян Хаджиев, Директор на Департамент „Бизнес администрация”, НБУ, д-р Мая Нинова, „Програма за развитие на селските райони”, МЗХ, Снежана Благоева, директор на Дрекция „Директни плащания и промоции” към МЗХ Димитър Ванев –Главна дирекция „Съвети в земеделието”, НССЗ, преподаватели и научни работници от НБУ и ССА, студенти.

Доника Балева, която е дипломиран агроном, с магистърска степен по растителна защита, сега защитава още една магистратура за агро-управление в НБУ. Тя разказа пред аудиторията, че знанията, които е получила, са от изключителна важност за нея. На практика младата жена управлява стопанство за зърнопризводство в Раднево, Старозагорско от 25 хил. дка, собственост на баща й. „Смятах, че с моите знания, които имах по агрономство ще мога да се справя, когато отидох в стопанството. Оказа се, че те са тясно специализирани, а за да организираш работата в една ферма, трябва да имаш знания по управление Тези знания ми липсваха и ги научих по време на втория си магистърски курс тук, призна тя.

Колежките й Теодора Балабанова, също от фермерско семейство на зеленчукопроизводители и преработватели в Първомай и Росита Радева, работеща в семейната ферма за зърнопроизводство и маслодайни култури в Раднево, Старозагорско напълно я подкрепиха. Младите жени споделиха, че в агро-бизнеса има глад за млади хора с управленски знания и опит. В представената програма те търсят контакти с хора, от които работата им в бъдеще ще зависи и увереност. „Земеделието не е просто само хора, които стоят на село и гледат някакви животни и растения, това е модерен бизнес”, обобщиха младите жени.

В съвместната програма на двете научни институции се предлагат всички необходими знания за качественото управление на агро-бизнеса във всичките му направления: макроикономически, финансови, знания по Обща селскостопанска политика, развитие на селските райони, умения фермерите да продават и рекламират продукцията си, изготвяне на проекти по европейските програми и др.

Магистърската програма е предназначена както за хора с бакалавърска степен от университетите, така и за професионални бакалаври, завършили професионален колеж. В обучението се ползват и експертните услуги на МЗХ. Учебното заведения осигурява стажове и възможности по Програма „Еразъм” в редица европейски страни.

Предстои въвеждането и на дистанционна форма на обучение по магистърската програма „Управление на агробизнеса и развитие на селските райони” от следващата академична година.

iae-bg.com-nauchen-forum-2 iae-bg.com-nauchen-forum-4
iae-bg.com-nauchen-forum-7 iae-bg.com-nauchen-forum-9
iae-bg.com-nauchen-forum-13 iae-bg.com-nauchen-forum-11
iae-bg.com-nauchen-forum-15 iae-bg.com-nauchen-forum-19
iae-bg.com-nauchen-forum-24 iae-bg.com-nauchen-forum-22
iae-bg.com-nauchen-forum-25 iae-bg.com-nauchen-forum-28
iae-bg.com-nauchen-forum-35 iae-bg.com-nauchen-forum-39
iae-bg.com-nauchen-forum-41 iae-bg.com-nauchen-forum-52
iae-bg.com-nauchen-forum-55 iae-bg.com-nauchen-forum-63
iae-bg.com-nauchen-forum-58 iae-bg.com-nauchen-forum-59
iae-bg.com-nauchen-forum iae-bg.com-nauchen-forum-3