КОНФЕРЕНЦИИ

WWW.isc2017.iae-bg.com

Международна научна конференция:

„Общата селскостопанска политика – настояще и бъдеще”

31 октомври – 01 ноември 2017г.

Органозатори :

Селскостопанска академия,

Институт по аграрна икономика,

Център за икономически анализи на селското стопанство (Capa)

Място на провеждане:

Хотел „Бест уестърн хотел Експо”,

гр. София бул.”Царуградско шосе” № 149

Целите на форума са насочени към:

Представяне на нови идеи за евентуални подобрения в сегашната ОСП – селско стопанство, хранително-вкусовата верига и развитието на селските райони.

Трансфер на научни знания и опит при осъществяването на предвиждания за развитие на селското стопанство и търговията със земедеслки продукти в страни от ЕС, сред които: България, Великобритания , Холандия, Ирландия, Полша, Румъния и други, и САЩ.

Почетен комитет:

 

Зам. министър д-р Лозана Василева, Министерство на земеделието, храните и горите на Република България;

проф. д-р Васил Николов, Председател на ССА;

проф. д-р Димитър Николов, Директор (Институт по аграрна икономика, София)

проф. д-р Пламен Мишев, УНСС, София;

проф. Уйлям Майерс, (Университет „Мисури”, щат Колумбия, САЩ).

 

 

CAP – present and futureInternational Conference,Oktober 31 – November 01,  2017 , Sofia

Important dates

 Send  registration  form and abstract submission:

August 15, 2017

Receiving confirmation of participation:

September 1, 2017

Dedline for transfering  participation fee :

Oktober 20, 2017

Sending  presentation as required:

October 20, 2017

 

Publications

The Scientific Committee aims to publish a selection of the presented papers, together with the invited papers in a special proceedings issue.

Registration

The deadline for final registration is October 01, 2017.

Participation  fee

The Seminar participation fee is 60 Euro.