VI-та Научна международна конференция на тема „Европейското земеделие и новата ОСП 2021-2027: Предизвикателства и възможности“

От 23 до 25 октомври 2019 г. в БЕСТ УЕСТЪРН ХОТЕЛ ЕКСПО, гр. София се проведе VI-та Научна международна конференция на тема „Европейското земеделие и новата ОСП 2021-2027: Предизвикателства и възможности“, която се организира от Институт по аграрна икономика, с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“.
Целта на конференцията беше да допринeсe за сближаване на научните изследвания и практиката в областта на земеделието и развитието на селските райони. Във форума взеха участие учени и изследователи от България и чужбина и представители на агробизнеса, браншови организации, експерти и медии.