Анализ на прилагането и ситуацията в секторите обхванати по различните схеми за обвързано подпомагане

Институт по аграрна икономика работи по изготвяне на анализ на прилагането и ситуацията в секторите обхванати по различните схеми за обвързано подпомагане. Целта на анализа е да се изследват резултати от постигнатото чрез тези схеми и да се установи, доколко те са помогнали за постигане на основанието за тяхното въвеждане. Анализът обхваща периода между 2015-2018 година основно, когато размерът и обхвата на обвързаната подкрепа се разширява и достига до 13% от бюджета на директните плащания.

Повече по темата и конкретни открития и изводи от анализа може да намерите тук.