Услуги

Издаване на читателска карта

 • за 1 година      – 6 лв.
 • за 1 месец      – 4 лв.
 • за 1 ден           – 2 лв.

 Обслужване с фондовете на ЦСБ

Ползването на литература в книжен вид (книги, монографии, дисертации, учебници, речници, енциклопедии, периодични и продължаващи издания) става само в читалнята на ЦСБ, с възможност за копиране и сканиране на документите. Библиотечните материали могат да се запазват за определен срок.

Междубиблиотечно заемане

Доставка на документи от фондовете на ЦСБ (в книжен или в електронен формат) – оригинали, копия или сканирани изображения на статии от периодични издания и до 30 страници части от книги:

 •  доставка на оригинален документ – 3.00 лв. + пощенски разходи
 •  доставка на копие на документ – 0.10 лв. на стр. + пощенски разходи
 •  доставка на сканирано изображение – 0.20 лв. на стр. + 0.50 лв. за изпращане по e-mail

E-mail за поръчка: csb@abv.bg

Ползване на електронния каталог на ЦСБ

Ползване на поддържаните в ЦСБ бази данни: Книги, Периодика, Дисертации, Статии, Учени

Достъп до собствени и чужди каталози и бази данни за научна информация

Безплатни консултации за читатели на ЦСБ за ползване на базите данни Агробиблиотеки, AGRIS, Science Direct, Scopus, Web of Science и др.

Обучения по информационна грамотност

ЦСБ организира обучения на потребителите на аграрна информация за ползване на съвременните информационни ресурси. За информация и записвания – e-mail: agrolib@abv.bg, тел. 0876 140 560

 Информационни справки

Тематични справки по заявена тема – включват библиографски описания на публикации по темата и пълнотекстови документи

Справки за цитирания – списък на цитиранията на публикациите на български учени в български и чужди периодични издания

E-mail за поръчка: csb@abv.bg

Копирни услуги

Копиране на библиотечни документи от фонда на ЦСБ:

 •  формат А4 – 0.10 лв. на стр.
 •  формат А3 – 0.20 лв. на стр.

Копиране на външни материали:

 •  формат А4 – 0.05 лв. на стр.
 •  формат А3 – 0.10 лв. на стр.

Компютърни услуги

 • разпечатване – 0.10 лв.на стр.
 • сканиране – 0.20 лв.на стр.
 • прехвърляне на информация – 0.50 лв. на файл
 • изпращане по e-mail – 0.50 лв. на файл
 • Интернет достъп – безплатен за читатели на ЦСБ

Начини на плащане

На място – в читалнята на ЦСБ

По банков път – чрез внасяне на дължимата сума по сметката на Института по аграрна икономика:

УниКредит Булбанк

офис “Цар Борис ІІІ”

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG36 UNCR 7527 3159 8617 01

С пощенски запис – 1113 София, бул. Цариградско шосе № 125, блок 1, Маргарита Стаматова

С наложен платеж

Заявки и информация

Маргарита Стаматова – началник отдел “Централна селскостопанска библиотека”

02/465 31 53 моб. 0897 098 902; e-mail: csb@abv.bg

Телефон в читалнята: 02/468 45 17