e_logo
cropped-logo-iae11

 Практически курс на тема:

 РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

 Дати на провеждане: 22.03.-23.03.2014 г.

Час: 09:00 ч.- 17:00 ч.

Лектори:

  • Силвия Атанасова
  • Даниела Цветкова
  • Енчо Иванов

 Изцяло практически насочен курс

  1. Представяне на възможностите за модернизиране на стопанството
  2. Възможности за стартиране на собствен бизнес ПРСР 2014 – 2020
  3. Подготовка за разработване на бизнес план – практически насоки
  4. Практически задачи, свързани с разработването
  5. Дискусии върху изработени бизнес планове
  6. Разглеждане на реални казуси – практическа част

Всеки участник ще получи набор от материали, включващ разработен и одобрен за финансиране бизнес план, както и книга с практически насоки.

Цена: 180 лв.

За информация и записвания: 02/4266720 или 088 8006960

ФЛАЕР230000

Програма

                            Първи ден

09:15 – 09:30

Регистрация на участниците

09:30- 11:15

Представяне на промените по ПРСР 2014 – 2020

11:15 – 11:30

Кафепауза

11:30 – 12:30

Идеи за изготвяне на проекти по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

12:30 – 13:00

Обяд

13:00 – 15:15

Представяне структурата на бизнес плана

15:15 – 15:30

Кафе пауза

15:30 – 16:30

Често допускани грешки при написване на бизнес плана – мнение на консултанта

16:30 – 17:00

Дискусия и въпроси

                            Втори ден

09:30 – 11:15

Представяне на възможности за стартиране на собствен бизнес ПРСР

11:15 – 11:30

Кафепауза

11:30 – 12:30

Практически задачи, свързани с разработването

12:30 – 13:00

Обяд

13:00 – 15:15

Идеи за изготвяне на проекти по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

15:15 – 15:30

Кафе пауза

15:30 – 16:30

Изисквания към проектите – оценка на елементите и връзка с подготовката на проектното предложение;

16:30 – 17:00

Разглеждане и дискутиране на одобрени бизнес планове