По анализ на проф.д-р Храбрин Башев във в.“Български фермер“:Добра обща оценка за конкурентоспособността на земеделието. Но 34,8 % от стопанствата са с ниска конкурентоспособност. 

Това  цитират като изводи от  анализа на проф.д-р Храбрин Башев от Института по аграрна икономика „Оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства„, журналистите от

в. „Български фермер“. В статията, към която ще намерите линк по-долу, се обобщава извода, че пречат ниската икономическа ефективност и ниския процент адаптираност към природната среда.  И в същото време, устойчивостта и добрата осигуреност на някои стопанства изправят общата оценка на конкурентоспособността на фермите.

При добра обща оценка на конкурентоспособността на българското земеделие, проф. д-р Храбрин Башев все пак алармира, че ако не се предприемат своевременни мерки, голяма част от българските ферми ще престанат да съществуват в близко бъдеще. А според анкетираните стопани, около 15 процента от стопанствата с ниска конкурентоспособност – ще фалират. Какви да са тези мерки и още подробности по фактите за отделните подотрасли, които са избрали да цитират във в.“Български фермер“, прочетете като кликнете върху подчертаното:

ТУК:

Темата ще продължи да е обект на изследвания и проекто-предложения на научния екип на Института по аграрна икономика и през Новата 2021-ва година.