Министър Гечев, социалните партньори и представители на работодателските организации обсъдиха мерки за повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие, съобщиха от Министерство на земеделието. 

В срещата,е участвал и заместник-министърът на аграрното ведомство Георги Събев, който е изтъкнал социалното партньорство като значим фактор за ефективностт на работата.

Недостига на работна ръка в земеделието, включително в дърводобива, условията на труд и проблемите с еднодневните трудови договори са някои от дискутираните наболяли проблеми, като аграрният министър е посочил  готовност на екипа си да подготви законодателни промени, които да улеснят бизнеса при решаването им.

Земеделският министър и социалните партньори са коментирали действията, които трябва да се предприемат във връзка със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). 

Как да се управляват  хидромелиоративните съоръжения и как да се подпомагат уязвимите сектори, включително  производството на плодове и зеленчуци, включително и чрез стимулирането на българското производство чрез схемите за качество, са други акценти от срещата.

Целта е чрез   пазарни мерки да се направим сектора по-печеливш и  конкурентоспособен, като се гарантира продоволствената сигурност на държавата, обобщи министърът на земеделието, съобщават още от МЗ/х/.