Ролята на браншовите организации е изключително важна за всеки отрасъл. Това заяви министърът на земеделието Явор Гечев при откриване на десетия национален агро семинар „Българското зърно за добра храна“, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Той коментира още, че именно браншовите организации трябва да са сегмента, свързващото звено, между производители и администрация.

Аграрният министър посочи, че годината беше сложна за сектора и предизвикателствата пред пазарите продължават и към момента. И разясни, че в условията на продължаваща война трябва да се работи и за позеленяване на икономиката и селското стопанство, което е допълнително изпитание. „Има много различни изисквания и във времето, в което живеем вече не е достатъчно само да си добър фермер“, разясни министърът. И уточни, че трябва да си и достатъчно информиран, и иновативен, за да можеш да прилагаш политики, които дори не познаваш.

Още, в Уебсайта на МЗм, снимка МЗм

От медийния отзвук: За да получавате европейско подпомагане по схемата за разнообразяване (или „диверсификация”) на културите през следващия програмен период, всички земеделци трябва да увеличат броя на отглежданите култури още с една, като нейната площ се увеличава спрямо диверсификацията, прилагана от фермерите до момента. Това съобщи пред членовете на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) ръководителят на дирекцията „Директни плащания” в Министерството на земеделието Аделина Стоянова пред десетия агросеминар на НАЗ, проведен в края на миналата седмица в Пловдив.

Още по тази тема публикува Синор.bg. Вижте публикацията ТУК