„Оценка на селскостопанската устойчивост на България в условията на изменение на климата и въздействието върху селската икономика“ е темата на проекта на асистент Даниел Петров от Института по аграрна икономика – ССА, с който той е между класиралите се за гранд на „Съвместна китайско-българска лаборатория за адаптивно управление към изменението на климата за селските райони. Другите класирали се от българска страна проекти и учени са:

-доц. Янка Казакова Матева, УНСС: „Оценка на готовността за адаптиране към изменението на климата на земеделските институции в България“

-гл.асистент Добри Дунчев, Аграрен университет Пловдив, с проект „Социално-икономически ефекти от изменението на климата и възможности за устойчиво развитие на българското земеделие“

Предистория: За да се адаптира към предизвикателството на глобалното изменение на климата и да подобри способността за сътрудничество на международните академични съвместни изследвания по изменението на климата, Шанхайският университет Jiao Tong (SJTU) беше одобрен да създаде „Съвместна китайско-българска лаборатория за адаптивно управление към изменението на климата за селските райони Екосистема“ (Съвместна китайско-българска лаборатория на CCAGRE) /септември, 2022 г., одобрен от Комисията за наука и технологии към Община Шанхай – по Международния проект презза изграждане на съвместна лаборатория „Един пояс, един път“/.

Joint Lab е международна изследователска платформа, състояща се от SJTU, Университет на София, Института по аграрна икономика, София, Аграрен университет-Пловдив и Университет за национално и световно стопанство, София и е свързана с Училището по дизайн, SJTU .

Съвместната лаборатория има за цел да насърчи международното сътрудничество в научните изследвания, технологичното развитие и обучението на таланти в областта на управлението на риска и адаптивното управление на селските екосистеми при изменението на климата. Цели се да се създаде изследователска платформа и платформа за обучение на таланти за международно сътрудничество по изменението на климата.

През декември 2022 г.,  Съвместната лаборатория публикува покана за отпускане на безвъзмездни средства на „Китайско-българска съвместна лаборатория за адаптивно управление към изменението на климата за селските екосистеми“ за проекти на млади учени от българските партньорски организации. Съгласно изискванията на приложението, Съвместната лаборатория създаде академичен комитет, който да прегледа всички приложения.Избраните проекти вече са публично обявени.

Още информация може да намерите в партньорския информационен Сайт ТУК