Януарският бюлетин за 2021-ва на Центърът  за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) към  Института по аграрна икономика – акценти от моментната снимка и очакваното:

Моментна снимка на сектора на зърнопроизводството  и маслодайните култури у нас:

• Предварителната оценка на НСИ за брутната продукция в зърнопроизводството е за спад от 13%, а при маслодайните култури – 9%. Големият спад в реколтата през 2020 г. с около 15-17% ще бъде компенсирано частично с ценови ръст от 10%.

Износът на зърнени и маслодайни култури към м.януари, 2021 г. е с темпове значително по-слаби отколкото година по-рано. При пшеницата са изнесени 1,6 млн.т. (3,1 млн.т. към 01.2020 г). Причините за по-слабия износ са най-вече в пониската реколта и по-слабото експортно търсене. Очакванията на САРА са износът до края на пазарната година да стигне 3,3 млн.т.

Износът на рапица от началото на реколтната година към м.януари, 2021 г. е 179 хил.т., което е 44% под това от предходната година. Предвижданията на САРА са до края на пазарната година да достигнат около 240 хил.т.

Износът на царевица до м.януари, 2021 г. е 500 хил.т., което е 45% под същото количество изнесено година по-рано. По-малката реколта, растящото вътрешно използване и ограниченото търсене за износ при силната световна реколта и високите пазарни цени са сред основните причини за равнището на търговия.

Засетите площи с есенни култури по оценки на САРА е с 2-3% под миналогодишното. Площите, които се очаква да бъдат засети при пшеница са около 1,2 м лн.ха, ечемика да остане на равнища около 115 хил.ха, а рапицата да претърпи намаление до 120 хил.ха. При благоприятна от климатична обстановка зима, това намаление може да бъде компенсирано от пролетниците

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Световното развитие на зеленчукопроизводството прогресира с годишен ръст от 1 до 2%. Световното производство на краставици достига 87,8 м лн.т през 2019 г., което е нарастване с 2% за година. Площите на които се разгръща това производство са 2,2 млн.ха.

• Световното производство на домати за 2019 г. се изчислява на 180,8 млн.т. През 2018 г. то е измерено по данни на ФАО на 179,9 млн.т. Реколтираната площ от домати за 2019 г. е 5 млн.ха. От началото на века, производството на домати се увеличава с около 60%, което нарежда доматите, не само като най-консумираният, но и най-бързо растящия в производствено отношение зеленчук.

• Производството на зелен и лютив пипер в световен мащаб се нарежда надолу в световната производствена класация. За 2019 г., производството достига 38 млн.т. Китай държи около 50% от производството, дока

FOB цените от Украйна към края на м.януари скачат с 10-15%: хлебна пшеница – 294 US$/т, ечемика – 255 US$/т, фуражна пшеница – 287 US$/т. При царевицата FOB цената е 267 US$/т, а слънчогледовото олио достигна връх от 1300 US$/т.

Причината е очакванията за въвеждане на експортни ограничения от Русия и влошаване условията в Черно море за транспортиране.

Русия предвижда да въведе квота и мито за износ на зърно от 15 февруари, 2021 г. равняващо се на около 30 US$/т при пшеницата, а от 1 март – 60 US$/т. В момента се наблюдава отдръпване на търсенето на пшеница на външните пазари, заради високите цени. По данни на ИКАР цените на слънчогледовото олио растат с най-висок темп.

Вижте целият януарски бюлетин на САPA :CAPA_Newsletter 01.2021

Уточнение: Бюлетинът се издава в рамките на проект “Засилване на аналитичния и публичен
капацитет на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство” – CAPA, подкрепен от Фондация “Америка за България”.
Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на САРА, са такива на
техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за
България“ или на нейните директори, служители или представители.
Всички становища, констатации, и/или изводи, изразени в тази публикация са на авторите и не
отразяват непременно позицията на Института по аграрна икономика .