В сп. Земеделие /301/22, стр.27/ е публиквана научна разработка на проф.д-р Храбрин Башев от Института по аграрна икономика – ССА, направена с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания, проект „Механизми и форми на аграрното управление в  България“,  Административен договор № КП-06-Н56/5 от 11.11.2021г.“Подробности за проекта има и в  в раздел „Външни проекти“ на Института по аграрна икономика – ССА.

В част от публикацията се извежат резултати на изследването,  че фермата е  е ефективна, само ако управлява всички
свои взаимоотношения и дейности по най-икономичния (равен или по-ефективен) начин в сравнение с друга възможна организация(и) – друга ферма(и), организация(и), обществена, хибридна и др. форма. От друга страна,
фермата е неефективна, ако е: (1) свръхголяма и управлява по-скъпи транзакции и дейност в сравнение с
друга организация; или (2) малоразмерна и не интернализира транзакции и дейности с висока ефективност
в сравнение на друга ферма(и) или организация(и). Например, ако земеделски производител е закупил скъп
комбайн (ниски разходи за финансиране чрез държавна програма за подкрепа), но има висока цена за снабдяване на необходимата земеделска земя, работна сила и/или продажба на излишен капацитет (предоставяне
на услуги за прибиране на реколтата или отдаване под наем на комбайна) за оптимизиране на производствените фактори, тя е неефективна и обратно. Освен това, ако потенциалът на фермата за адаптация към постоянно променящите се пазар, институционална,технологична и природна среда е добър, то управленческата ефективност (и цялостната ефективност) е висока. Това е така, защото фермата преодолява лесно съществуващи и други възможни (бъдещи) трудности при снабдяването с ресурси и маркетинга, като използва изцяло производствените (технологичните) възможности и преминава към най-ефективното състояние (корекция на размера, алтернативно управление и т.н.). Алтернативно, ако адаптивността на една ферма е ниска, тя не е в състояние да достигне равното или по-ефективно състояние/размер на транзакциите (снабдяване с ресурси, вътрешна организация и маркетинг на продукцията) в сравнение
с друга ферма(и) и организация(и).

 

Виж публикацията на стр.27 на сп.“Земеделие“:Z 301 web (1)земеделие

Научна публикация /ЕN/ на проф.д-р Храбрин Башев  може да намерите  и ТУК

Assessment of governance and overall efficiency of Bulgarian farms, Journal of Economics Bibliography, Vol 9, No 2, 48-72.

Башев Х. (2022): Как да оценим управленческата ефективност на българските земеделски стопанства, Social Science Research Network, EconPapers, and ResearchGate.

Връзка с Уебстраницата на Проекта и др. публикации: https://agro-governance.alle.bg/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-publications/