Изданието съдържа програмата и резюметата от Седмата международна научна конференция, 2020 г. „Земeделие и снабдяване с храни:пазари и аграрни политики“2020, която срещна ширик научен и публичен интерес. Предстои публикацията на докладите в сп.“Икономика и управление на селското стопанство“към ССА, към страниците на което може да се стигне и чрез категория „Полезни връзки“ от  този сайт.

Екип на изданието:

Научна подготовка и редакция: доц.д-р Божидар Иванов и проф.д-р Пламена Йовчевска

редакатор текст: Атанаска Джоджова

преводач:Марина Муслах

 

корица брошура

Брошура/резюмета/- издание на Седмата международна научна конференция,2020-та