Предстоящо: На 30 май, 23 година в Hotel Expo Sofia ще се състои Китайско-български симпозиум по изменение на климата и съживяване на селските райони – 2023 г. Годишен форум на Международната съвместна лаборатория „Един пояс, един път“, на която Институтът по аграрна икономика-ССА е домакин.

Акценти от програмата и темите:

От българска страна ръководител на съвместната лаборатория и организатор е проф.д-р Храбрин Башев.

Церемонията по откриването е  с модератор директорът на ИАИ, доц.д-р Божидар Иванов /11.00 ч./. Предвидени са  поздравления и изказвания на официални лица и учени, сред които председателят на ССА проф. дн.инж. Мартин Банов, председател на ССА, д-р Мартин Станишев, директор, APACCCEEC/ ЦНСССКЦИЕ/ – Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство, изказвания на ръководителите на лабораторията от двете страни: проф. Shengquan Che и  проф. Храбрин Башев /ИАИ/. От 11.45 започва церемония по връчване на научни сертификати.

От 13.30 до 14.30 ще бъдат представени проекти на победителите  в грантовете на съвместната Китайско-българска лаборатория:

Доц. Янка Казакова-Матева: „Оценка на готовността за адаптиране към изменението на климата на земеделските институции в България“, Добри Дунчев: „Социално-икономически ефекти от изменението на климата и възможности за устойчиво развитие на българското земеделие“, ас. Даниел Петров /ИАИ/: „Оценка на селскостопанската устойчивост на България в условията на изменение на климата и въздействието върху селската икономика“.

В 15.00  започва академичния семинар и техническо обучение,  с модератор ръководителят от българска страна проф.д-р Храбрин Бащев /ИАИ/.

Тематичните акценти и участия:

Проф. Зоя Матеева: „Промените в климата в България“

Проф. Changkun Xie: „ Оценка на адаптацията към изменението на климата в селските райони и адаптивно управление“.

Участия на проф. Светла Янчева, проф. Димитър Терзиев, доц.д-р Божидар Иванов.

Проф. Xiaokun Gu: „Консолидация на земята и обновяване на селските райони в градските предградия на Шанхай, Китай“.

Проф. Георги Железов: „Трансформация на ландшафта в България“.

Проф. Yifeng Qin:“ Метод, достъпност на данните и технически ресурси за изследване на изменението на климата в селските райони“.

Фей Янг:“ Мониторинг на жилищна среда с големи географски данни при изменение на климата“

Първият ден на събитието ще завърши със семинар /16.30 – 17.30/, с участието на  членове на съвместната лаборатория

Справка, история на създаването на съвместната лаборатория:

Целите на проекта:  „За да се справим с глобалното изменение на климата и да подобрим възможностите на международно академично съвместно изследване на изменението на климата, Shanghai Jiao Tong, Университет (SJTU), създаде „Китайско-българска съвместна лаборатория по изменение на климата „Адаптивно управление за селските екосистеми” (Съвместна китайско-българска лаборатория по CCAGRE),  през септември 2022 г.
В проекта участват  SJTU /Китай/ и Института по аграрна икономика, София, Аграрен университет-Пловдив и Университета за национално и световно стопанство/България/.

Съвместната лаборатория се ръководи от проф.Shengquan Che (Китай) и проф. Храбрин Башев (България).

Целта на лабораторията е да се насърчи  международното сътрудничество в научни изследвания, технологичното развитие и обучение на таланти в областта на управлението на риска и адаптивното управление на  екосистемите в селските райони, в условията на  изменение на климата.

Фотогалерия от архива: