Център за икономически изследвания в
селското стопанство /CAPА/- Институт по аграрна икономика, Бюлетин Номер 7:

Някои акценти:

• По текущи оценки на САРА, реколтираните
площи с царевица през тази година ще бъдат
около 550 хил.ха, като това представлява с 6% под
миналогодишните площи. Климатични условия
през критичния вегетационен месец (м.юли) не са
особено благоприятни и средните добиви се
оценяват на около 5,8 т/ха, а общото производство
да достигне 3,2 млн.т.
• При слънчогледа се очаква намаление на площите
до 790 хил.ха, което е с 4% надолу от
миналогодишните. Оценката на САРА за
реколтата 2021/22 е тя да варира между 1,75-1,80
млн.т, при среден добив от 2,25 т/ха.

Прогнози за търговията, производството и цените у нас и по света:

• Изкупните цени за новата реколта заради
възходящите ценови пазари, засиленото търсене и
глобалната монетарна обстановка прогнозно се очаква да 
стартират от нива близки до най-високите от 2012
г. насам. При царевицата, цената от място
(Централна Б-я) е за около 330 лв/т, а при
слънчогледа (Североизточна Б-я) – 800 лв/т.
възходящите ценови пазари, засиленото търсене и
глобалната монетарна обстановка е те да
стартират от нива близки до най-високите от 2012
г. насам. При царевицата, цената от място
(Централна Б-я) е за около 330 лв/т, а при
слънчогледа (Североизточна Б-я) – 800 лв/т.

Засегнати площи от неблагоприятни природни условия в периода
01.06.2021 – 20.07.2021
Реколтата от слънчоглед сред основните
производителки Русия и Украйна може да бъде
засегната от горещините и сухото време през
м.юли, което да спомогне допълнително за
поддържане на по-високи цени и да понижи
очакванията за много висока реколта.

Производство на краставици, домати и пипер в България:

Текущите данни на МЗХГ за засадените площи с
основните зеленчуци към края на м.юли, 2021 г.
показват спад на годишна база, който най-силно
засяга площите на открито с краставици – 35% и
домати – 18%. Причините за това намаление са в
продължаващите икономически и пазарни
трудности

Цени на доматите – прогноза за Европа

Цените на едро за доматите за м.юли-август в ЕС
се прогнозира да нараснат заради лошото време и
наводненията в много части на Европа, които засегнаха
производството. Те се очаква да бъдат около 0,80-0,85
евро/кг, като ръстът на цените ще зависи от вносното
предлагане, най-вече от Мароко и Турция, които са
сериозен фактор на европейския пазар.

• Европейската комисия одобри пренотифицирана
схема на държавна помощ „Помощ за
компенсиране на материални щети по загинали
селскостопански животни и унищожени пчелни
кошери“. Тя ще се прилага до 31.12.2022 г., а
индикативният бюджет по нея е 10 млн. лева.
Разширен е и обхватът на помощта, като към
неблагоприятните събития е добавена тежката
суша.
• Според краткосрочния доклад на ЕК за развитието на
пазарите, очаква се изкупните цени за краве мляко да
продължат позитивния си тренд, водени от търсенето в
Китай

Тенденции при млечните продукти -цени:

• Според краткосрочния доклад на ЕК за развитието на
пазарите, очаква се изкупните цени за краве мляко да
продължат позитивния си тренд, водени от търсенето в
Китай

Предвижданията на САРА са поголовието от
млечни крави през 2021 г. да намалее до 221
хил. животни, което е с 3% по-малко в
сравнение с 2020 година. Предвижданията са
стадото от млечни овце също да претърпи
съкращение до 955 хил.глави, което е редукция
от 2%. Средносрочните перспективи при базов
сценарий показват, че до 2025 година
поголовието от млечни крави може да слезе до
195 хил.глави, а при овцете до 870 хил.животни.

Водещи новини за периода: 
Европейската комисия одобри пренотифицирана
схема на държавна помощ „Помощ за
компенсиране на материални щети по загинали
селскостопански животни и унищожени пчелни
кошери“. Тя ще се прилага до 31.12.2022 г., а
индикативният бюджет по нея е 10 млн. лева.
Разширен е и обхватът на помощта, като към
неблагоприятните събития е добавена тежката
суша.

Това са част от акцентите  в Юлския бюлетин на САРА, 2021 годин Вижте го целия ТУК: