„Бъдещето на общата селскостопанска политика. Преходният период и реформата след 2022″

Това  е пълно зададената тема на Уебинара, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България на 25 февруари, състоял се при подчертан интерес

Модератор: журналистката  Анета Божидарова

Под чертата/основните акценти във въпросите и отговорите/:

-До юни  се очаква да  приключат преговорите по Новата ОСП и правителствата имат шанса да конкретизират приоритетите си в 5 -годишни национални планове

-Нужни са ни по-опростени процедури по кандидатстване за подпомагане

-за българското правителство много  важен инструмент за запазване на конкурентноспособността на земеделските производители е обвързаната подкрепа 

-Да се запази подпомагането на земеделските производители и непрекъснатост на потока от средства, но и да се увеличат възможностите за по-добро финансиране и  повече свобода за национално подпомагане, включително и в  посоки – еко и конкурентноспособност

  • Активни и реални фермери да имат достъп до средствата
  • Зелена архитектура на земеделкото производство –  да, съобразена с политическите насоки и общоевропейските документи, но със завишено внимание – да не бъдат отблъснати  с прекалена тежест и ниска доходност земеделските стопани от сектора
  • повече средства за малките земеделски стопанани 

Вижте по-долу текста и фотосите от срещата, обобщени на страницата на Европейския парламент в България, както и посочената директна връзка с линк, за да проследите видеозаписа на срещата:

„Бъдещето на Общата селскостопанска политика: Земеделските производители трябва да са в центъра

26/02/2021

 Сред основните задачи на Европейския парламент за преходния период за селскостопанската политика е да се осигури непрекъснатост на потока от средства за земеделските стопани, а цел на реформата на политиката е земеделските производители да бъдат в нейния център. Това заявиха членове на ЕП по време на уебинара „Бъдещето на общата селскостопанска политика. Преходният период и реформата след 2022 г.“, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България на 25 февруари.
 .
Събитието бе открито от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП в България, и журналистката Анета Божидарова, която модерира дискусията.Събитието бе открито от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП в България, и журналистката Анета Божидарова, която модерира дискусията.
Събитието бе открито от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП в България, и журналистката Анета Божидарова, която модерира дискусията.
 .

Пред реформата в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз остават много предизвикателства, но Европейският парламент и държави членки, като България, смятат, че е необходимо средствата да са разпределени по-справедливо, програмите за земеделските стопани да са по-достъпни, а бъдещето на селското стопанство да бъде устойчиво. Около това се обединиха участниците в онлайн срещата, посветена на правилата за земеделските производители по време на преходния период и обсъжданите насоки на реформата на ОСП след 2022 г. Те призоваха земеделската общност да се възползва от предоставената възможност да участва в определянето на приоритетите, които да следва.

Никой не е доволен, че реформата се забавя, заяви Елси Катайнен (Обнови Европа, Финландия), заместник-председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) на ЕП и докладчик по преходните правила на земеделската политика на ЕС. Тя изрази надежда преговорите по новата ОСП да приключат до края на юни, като подчерта, че много важни ще бъдат подробно разработените от правителствата планове за националните цели и приоритети. В Европейския парламент смятаме, че всички цели трябва да бъдат заложени много ясно, отбеляза г-жа Катайнен.

 .
Елси Катайнен (Обнови Европа, Финландия) е докладчик по преходните правила на земеделската политика на ЕС.Елси Катайнен (Обнови Европа, Финландия) е докладчик по преходните правила на земеделската политика на ЕС.
Елси Катайнен (Обнови Европа, Финландия) е докладчик по преходните правила на земеделската политика на ЕС.
 .

Снежана Благоева, пълномощен министър, Специален комитет по селско стопанство, Постоянно представителство на Република България в Брюксел, потвърди, че и за българското правителство ключово за преходния период е било да продължи да подпомага земеделските производители. „За нас е много важна конкурентоспособността на земеделските производители и много важен инструмент в тази посока е обвързаната подкрепа“, подчерта г-жа Благоева. Тя каза, че достъпът до финансиране и самите процедури могат да бъдат сложни, но правителството полага усилия да направи процедурите за кандидатстване по-опростени.

„Винаги сме отстоявали и ще продължим да отстояваме интересите на земеделските производители“, заяви Асим Адемов (ЕНП), заместник-член на комисия AGRI, допълвайки, че фермерите са първото и най-важното звено от веригата за доставки на храни и са гарант за продоволствената сигурност. Той засегна темата за понятието „активен фермер“ и как да се гарантира, че директните плащания ще достигат до реалните земеделски стопани. По думите му чрез новата дефиниция, гласувана в ЕП, „целта е да се сложи край на порочни бизнес модели, чрез които  европейски субсидии отиват в джоба на лица и свързани с тях фирми, които нямат нищо общо със земеделието“.

 .
Участниците в уебинара се обединиха около тезата, че земеделските производители трябва да са в центъра на новата ОСП.Участниците в уебинара се обединиха около тезата, че земеделските производители трябва да са в центъра на новата ОСП.
Участниците в уебинара се обединиха около тезата, че земеделските производители трябва да са в центъра на новата ОСП.
 .

„Настояваме за гъвкавост за прехвърляне на средства между стълбовете, което да даде свобода на държавите членки да съобразят националните специфики на сектор „Земеделие“, каза Атидже Алиева-Вели (Обнови Европа), член на комисия AGRI, изброявайки като приоритети на своята група още зелените инвестиции, дигитализацията и иновациите, осигуряването на продоволствената сигурност и производството на чисти храни. Тя подчерта, че наред със зелените амбиции, се настоява за баланс между основните стълбове на устойчивост – икономически, екологичен и социален. „Няма как да проведем реформата в Общата селскостопанска политика, без в центъра на тази реформа да бъде самият земеделец“, допълни тя.

Темата на уебинара предизвика огромен интерес, като и преди, и по време на срещата бяха зададени десетки въпроси, модерирани от Анета Божидарова, журналист от „Гласът на земеделеца“. Сред въпросите на зрителите бяха за изравняването на директните плащания и екосхемите, за социалната справедливост в селското стопанство и различните възможности за подпомагане на земеделските стопани, за целевото подпомагане на пчеларите, за използването на торове и пестициди. Сред обсъдените теми бяха още зелената архитектура и Зеленият пакт, стратегията за запазване на биоразнообразието и „От фермата до трапезата“, връзката между науката и земеделския бизнес“.

Гледайте пълния запис на срещата:

 .

Вижте цялото обобщение на   уебинара на страницата ЕП – София: