На 27.10./сряда стартираме. Как може да се присъедините?

УТРЕ, 27.10.започва   VIII-та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, която Институтът по аграрна икономика – ССА провежда ежегодно. Програмата, която предвижда авторитетно българско и международно участие, е публикувана по-долу, заедно с указания за присъединяване към конференцията.  Тази година тя   ще се състои на 27-28 октомври, 2021 година и ще даде възможност за онлайн представяне на докладите в платформата ZOOM. Партньор на традиционната конференция, 21 е Европейска мрежа за развитие на селските райони” – ERDN, която се очаква да има своя пленарна сесия през втория работен ден на Конференцията, 28 октомври, 2021 г.

Връзки за присъединяване към Конференцията, която започва в сряда:

КАК ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ  КЪМ КОНФЕРЕНЦИЯТА – ЛИНКОВЕ, РАЗЛИЧНИ  ЗА ДВАТА ДНИ/27-28.10., СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК/, КОДОВЕ И ВРЪЗКИ ПО СВЕТА

Institute of Agricultural Economics is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „AGRICULTURE AND FOOD SUPPLY: MARKETS AND POLICIES“ – DAY1, Organizer: Institute of Agricultural Economics – Sofia
Time: Oct 27, 2021 09:00 AM Sofia

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96342151810

Meeting ID: 963 4215 1810
Passcode: 130850

https://zoom.us/j/96342151810, Meeting ID: 963 4215 1810, Passcode: 130850

Meeting ID: 963 4215 1810
Passcode: 130850
One tap mobile
+13126266799,,96342151810# US (Chicago)
+13462487799,,96342151810# US (Houston)

Dial by your location
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
Meeting ID: 963 4215 1810
Find your local number: https://zoom.us/u/acC1WfAJFs

Institute of Agricultural Economics is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „AGRICULTURE AND FOOD SUPPLY: MARKETS AND POLICIES“ – DAY2, Organizer: Institute of Agricultural Economics – Sofia
Time: Oct 28, 2021 09:00 AM Sofia

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94069346712

Meeting ID: 940 6934 6712
Passcode: 360283
One tap mobile
+12532158782,,94069346712# US (Tacoma)
+13017158592,,94069346712# US (Washington DC)

Dial by your location
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
Meeting ID: 940 6934 6712
Find your local number: https://zoom.us/u/ad2Unw7Qx0

Насоченост на Конференцията, към: академичните и научните среди, представители на бизнеса в земеделието, местната администрация и държавната адмиинистрация.

Тематични направления:

  • Земеделски и стокови пазари – макроикономически ефекти;
  • Земеделски политики в прехода към устойчива и зелена икономика;
  • Пазарът на храни – COVID-19 и международната търговия;
  • Бъдещето пред различните типове селски райони;
  • Иновации, кръгова и биоикономика;

Официални езици:

Английски, помощен език – български

Искрено се надяваме да бъдете сред нас и заедно да продължим дискусията за бъдещото развитие на българското селско стопанство в контекста на очакваните промени на ОСП, като се включите в пленарните сесии и дискусии, според публикуваната по-долу Програма. Предизвикателствата към земеделието, като все по-важна част от макроикономическата среда и световните пазари, са големи. ОСП разкрива нови „зелени“ и други работещи  перспективи за по-ефективно земеделие според специфичните  условия в страните. А всичко това  потвърждава  доказаната нужда от  тясна връзка на науката с практиката в селското стопанство, бизнeса и публичния сектор. И е  задължаващо за търсенето на повече практична приложимост на научните изследвания и анализи. Конференцията предлага авторитетно световно и българско научно участие, на учени от водещи университети и институти в Мисури, САЩ, Нидерландия, Унгария, Полша, Македония. Доклади на ключовите лектори изследват макроикономическите фактори и перспективи в Пост -Ковид -19 краткосрочни хоризонти. В първия ден водещ в пленарните сесии е Центърът за икономически изследвания в селското стопанство – CAPA, а през втория, на сесията от 13.00 часа – Европейската мрежа за развитие на селските райони. Предвидената дискусионност и участия тази година са далеч по-широки.

Припомнямe Ви,че докладите се рецензират от независим/и рецензент/. След положителна оценка и одобрение, те ще бъдат подадени за публикуване към Сборник към конференцията, индексиран в Google Scholar, а най-добрите (след предложение от Научния комитет) –  в сп. Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS), Scopus SJR for 2019 – 0.19. Индексирано и в Web of Science – Emerging Sources Citation Index, EBSCO – Academic Search Ultimate, CAB Abstracts, Google Scholar.

ПРОГРАМА И ЛИНКОВЕ /ЗА ДВАТА ДНИ/ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА: LINKOVE I PROGRAMA /BG/- IAE

PROGRAM AND LINKS / 27 and 28.10./FOR ONLINE ACCESSION TO THE CONFERENCE:

EN-Agenda CONF-2021

Ключови лектори:

Prof. Dragi Dimitrievski – University of St Cyril and Methodius” Skopje

Dr. Julian Binfield – University of Missouri

Dr.hab. Mariusz Hamalczuk – Warsaw University of Life Science

Dr. Norbert Potori – Research Institute of Agricultural Economics – AKI

Pawel Chmielinski – European Rural Development Network

Dr.ir. Roel Jongeneel – Wageningen Economic Research

 

Организационен  екип:

Доц. д-р Божидар Иванов

Проф. д-р Румен Попов

Доц. д-р Диляна Митова

Гл. ас. д-р Десислава Тотева

Гл. ас. д-р Даниела Цвяткова

Гл. ас. д-р Ангел Саров

Ас. Михаела Михайлова

Гл. ас. д-р Росица Микова

Гл. експ. Атанаска Джоджова

Ст. експ. Кремена Горчева

Ст.експ. Ваня Манолова