На 18 и 19 септември 2014 г. в Полския институт на ул. „Веслец” № 12 в гр. София ще се проведе традиционната българо-полска конференция.
Във форума ще бъдат представени научни доклади от изследователи от Институт по икономика на селското стопанство и продоволствието – Държавен изследователски институт, Варшава, Полша; Институт по аграрна икономика, София и Аграрен Университет, Пловдив.
Във форума ще вземат участие и представители на МЗХ и други заинтересовани страни, които ще предоставят информация за новия програмен период на ПРСР 2014 – 2020 г.

ПРОГРАМА