„Трите кита“ на плана за биологично производство на ЕК – по-високо потребление, по-голямо производство и повече устойчивост на сектора

На 25 март 2021 г., Европейската Комисията представи план за действие за развитие на биологичното производство.

Общата му цел е стимулиране на производството и потреблението на биологични продукти, достигане до 2030 г. на дял на биологичното земеделие в размер на 25 % от земеделската земя, както и значително увеличаване на биологичната аквакултура, уточнява Уебсайтът на ЕК.

Подчертани са ползите от биологично производство:

– полета се отличават с около 30 % по-голямо биологично разнообразие

-животните приемат по-малко атибиотици

  • по-богати и по-адаптивни земеделски стопани
  • потребители знаят какво точно получават, с лого на Европейския съюз
  • земеделските стопани, занимаващи се с биологично производство, имат по-високи доходи и са по-адаптивни
  • В плана, представен  и  публикуван официално от ЕК, са предложени 23 действия, структурирани в трите  направления 

Подробно те могат да бъдат проследени в публикацията на ЕК :„Европейски зелен пакт: Комисията представя действия за стимулиране на биологичното производство“